Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

  • 2018-04-22 ข้อคิดอาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา ปี B

    ข้อคิดอาทิตย์ที่4เทศกาลปัสกาปีB ยน10: 11-18ผู้เลี้ยงแกะที่ดียอมสละชีวิตเพื่อแกะของตน...เรายังมีแกะอื่นๆซึ่งไม่อยู่ในคอกนี้...จะมีแกะเพียงฝูงเดียวและผู้เลี้ยงเพียงคนเดียว ในบรรดาภาพลักษณ์ทั้งหลายของพระเยซูเจ้าที่เรามีอยู่ภาพลักษณ์ที่น่ารักที่สุดภาพหนึ่ง...

    Read More...

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 33 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

      1.  ตั้งแต่วันอาทิตย์ปัสกาเป็นต้นไป พี่น้องสามารถนำกระปุกมหาพรตมาส่งคืนได้ที่คุณพ่อประจำอาสนวิหารทุกท่านหรือในถุงทาน

 

     2. ขอเชิญสภาภิบาลทุกท่านประชุมพร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

 

   3. เงินถุงทาน อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018(ฉลองพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี)จะส่งมอบให้สันตะสำนัก เพื่อใช้สำหรับบริหารทั่วไปของพระศาสนจักรสากล

ประกาศอื่นๆ
 
 1.    “เพราะเด็กๆ จำเป็นต้องมีผู้ใหญ่เป็นผู้อภิบาล ชี้แนะแนวทางแก่พวกเขาให้รู้จักพระเยซูเจ้าและมีพระองค์เป็นแบบอย่าง” แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต
ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมกันสร้างศิษย์เพื่อพระเยซูเจ้า.. ในโครงการ “อบรมพี่เลี้ยงยุวธรรมทูตประจำวัด ปี 2018” ในวัน
ศุกร์ที่ 4 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018 ณ บ้านผู้หว่าน พี่น้องท่านใดสนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมได้ที่ 081-8998-505 (รินรดา)หรือที่
แผนกฯ โทร. 02-681-3835 ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2018
 
ประกาศแต่งงาน
    1.    นายศุภการ เหมยากรณ์ & อันเยลา เมริชี ณิชรัตน์ จึงมณีรัตน์
 
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
 
2.    อัลฟอนโซ ชยพัทธ์ หัวใจ & นางสาวชโยธร สารเถื่อนแก้ว
 
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
 
3.    ยอแซฟ เสกสิทธิ์ ฤทธิไกร & นางสาวโสภาพรรณ รังกะสูตร
 
    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation