Get Adobe Flash player
http://www.assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.007gk-is-87.jpglink
http://www.assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.011gk-is-87.jpglink
http://www.assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.012gk-is-87.jpglink
http://www.assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.005gk-is-87.jpglink
http://www.assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.003gk-is-87.jpglink
http://www.assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.009gk-is-87.jpglink
http://www.assumption-cathedral.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header.008gk-is-87.jpglink
«
»
Loading…

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

  • 2016-12-25 ข้อคิดวันสมโภชพระคริสตสมภพ

    ข้อคิดวันสมโภชพระคริสตสมภพ ลก2: 1-14วันนี้ในเมืองของกษัตริย์ดาวิดพระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้วพระองค์คือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า...พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุด...และบนแผ่นดินสันติจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์โปรดปราน...

    Read More...

คิดสักนิด...สะกิดใจ

ซอย 40

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

กระดานสนทนา

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 15 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation