Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

  • 2020-09-20 พลังลึกลับแห่งสายประคำ

    แทนคิดสักนิด...สะกิดใจ พลังลึกลับแห่งสายประคำ เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำ และการรำพึงข้อพระธรรมล้ำลึกเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูเจ้า และพระแม่มารีย์...

    Read More...

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 11 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1. ขอเชิญร่วมเปิดเดือนแม่พระในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2020 เวลา 19.00 น. (สวดสายประคำ เวลา 18.30 น.) ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

2. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซา ครบรอบ 22 ปี มรณภาพของ พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2020 เวลา 11.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

3. เปิดเรียนคำสอน เยาวชนและผู้ใหญ่ ที่สนใจเรียนคำสอนศาสนาคริสต์ รวมทั้งคริสตชนที่ยังมิได้รับศีลกำลัง เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. และสำหรับคำสอนเด็ก เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท–ศีลกำลัง เวลา 10.00-11.00น. รอบภาษาไทย และ เวลา 11.00-12.00น. รอบภาษาอังกฤษ สนใจติดต่อสำนักงานวัด โทร. 0-2234-4592, 0-2234-8556 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศแต่งงาน

1. นายวิศิษฎ์ พร้อมศิริพงษ์ & มารีอา สุกันยา อัครนิธิยานนท์

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

2. นายเสกสรร หอมตระกูล & มอนิกา สกาว ฤกษะสาร

จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

3. นายอลงกรณ์ ชนะชัย & อักแนส นันท์ชลิกา อรุณจิตต์

จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

4. Christian Gilson& Rachel Marie Cote

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020 ณ วัดน้อยอาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

5. ยอห์นบอสโก ภูมิ ฉัตรภูมิรุจี & เซซีลีอา หฤทัย วิชัยธรรมคุณ

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

6. นายจอมภพ สวัสดิรักษ์ & เซซีลีอา กานต์ธิดา กำแพงแก้ว

จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 14.00 น.

7. ดอมินิก ซาวีโอ อดิเทพ จักรศรีพร & นางสาวธารารัตน์ ประสานวงษ์

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

.................................................................................................................

 

18 พฤษภาคม 2020

 

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง "มาตรการ" และ "แนวทางภาคปฏิบัติ" เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก

อาสนวิหารอัสสัมชัญจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านดังนี้

(1) ทางอาสนวิหารจะเปิดให้พี่น้องเข้าร่วมพิธีมิสซาได้ตั้งแต่

      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ รอบ 06.00 น. และ 17.15 น.

      วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2020 รอบ 17.00 น.

      วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 รอบมิสซาดังนี้ รอบ 07.00 น., 08.30น. และ 17.00น. ภาษาไทย  รอบ 10.00น. ภาษาอังกฤษ

(2) สวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธีกรรม

(3) การเข้าร่วมพิธีจะต้องผ่านจุดคัดกรองและการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง โดยขอให้พี่น้องเผื่อเวลาสำหรับการคัดกรอง

(4) อาสนวิหารมีบริการเจลแอลกอฮอลล์ สำหรับพี่น้องบริเวณจุดคัดกรอง

(5) ทางอาสนวิหารจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีภายในอาสนวิหาร รอบละไม่เกิน 222 คน และอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีได้เพียงครั้งเดียว

(6) งดการเข้าเยี่ยมชมวัดแบบทั่วไปและการเข้ามาสวดภาวนา (นอกเวลามิสซา)

(7) งดกิจกรรมอื่นๆ จนกว่าสถานการณ์ปกติ

 

จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่าน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

.อาสนวิหารอัสสัมชัญ.

 

                                                                                                                                                                                                  

 

May 18, 2020

 

With the reopening of churches during this time of Covid-19 emergency, Bangkok Archdiocese released a document (16th May 2020), giving Measures and Practical Guidelines for Catholics attending mass.  In line with this, Assumption Cathedral publishes these guidelines, asking for your kind cooperation in keeping to the following:

(1) The Cathedral will be open for public masses on

       Saturday, 23rd May 2020 at 5 p.m. and

       Sunday 24th May 2020 at 07.00 a.m., 08.30 a.m., 10.00 a.m. (English) and 5 p.m.

(2) Being a public assembly, everybody is to wear a face mask within the church.

(3) There will be check points for checking your temperature on entry. All are asked to fully cooperate with this.  Please allow time for this screening.

(4) Alcohol gel will be made available at all entry points.

(5) Within social distancing guidelines, there is only space inside the Cathedral for up to a maximum of 222 people to attend each mass.

(6) The faithful are to join only one mass per day.

The cathedral will not be open outside mass time for visiting and personal prayer.

No other church activities are to be held until the present emergency situation is finished. 

 

For the safety of all, your full cooperation is requested and please respect all required guidelines. 

(Any changes to these guidelines will be announced as they happen.)

 

.Assumption Cathedral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation