Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 7 guests and no members online

ระเบียบการขออนุญาตถ่ายภาพ

1.   นักท่องเที่ยวที่ต้องการถ่ายภาพบริเวณภายนอกโบสถ์ ด้วยท่าทางสุภาพ เพื่อเป็นที่ระลึก ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาส

2.   แต่สำหรับผู้ที่จะปรากฏอยู่ในภาพถ่าย แต่งกายไม่เหมาะสม หรือมีท่าทางที่ไม่สุภาพ โดยใช้โบสถ์เป็นพื้นหลัง (background) หรือ การถ่ายรูปนั้นเพื่อใช้กิจการเชิงพาณิชย์ใดๆ จะไม่ได้รับการอนุญาต หากมีการฝ่าฝืนปฏิบัติ โบสถ์จะเรียกร้องสิทธ์ทางกฎหมายตามสมควร

3.   การถ่ายภาพภายในโบสถ์ กรุณาติดต่อสำนักงานวัด

4.   โบสถ์ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพในระหว่างที่มีพิธีกรรมภายในโบสถ์

5.   โบสถ์ไม่อนุญาต การถ่ายภาพประกอบโฆษณา มิวสิควีดีโอ หรือ ละครภาพยนตร์ใดๆ ยกเว้นแต่สารคดี เท่านั้น

6.   การถ่ายสารคดี ต้องได้รับอนุญาต จากทางเจ้าอาวาสเสียก่อน โดยระบุในหนังสือ ขออนุญาต ถึงจุดประสงค์ ระยะเวลาของการทำงาน รูปแบบของการทำงาน จำนวนของผู้ร่วมงาน และผู้รับผิดชอบ (พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตน ลงชื่อรับรองสำเนามาด้วย)

7.   เนื่องด้วยโบสถ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่เข้าภายในโบสถ์ มีระเบียบปฏิบัติตน ดังนี้

     7.1 แต่งการสุภาพ-ห้ามกางเกงขาสั้น ทั้งชายและหญิง (ยกเว้น นักเรียนชายในเครื่องแบบ)

     - ห้าม เสื้อกล้าม หรือลักษณะคล้ายคลึง สำหรับสุภาพบุรุษ

     - ห้ามเสื้อเกาะอก สายเดี่ยว คอลึก-กว้าง และกระโปรงสั้นเกินไป สำหรับสุภาพสตรี

     7.2 ไม่ทานอาหาร และเครื่องดื่ม ใดๆ ทุกชนิด

     7.3 ไม่ขึ้นบริเวณ พระแท่น ตั้งแต่ แนวบันไดขึ้นไป ไม่ขึ้น ชั้นบน หรือ ลงชั้นใต้ดิน

     7.4 ไม่พูดคุยส่งเสียงดัง

     7.5 ไม่เคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของใดๆที่อยู่ภายในโบสถ์

     7.6 ไม่ใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้าใดๆ เชื่อมต่อกับเต้าไฟฟ้า ภายในโบสถ์

8.   การเปิดไฟฟ้าภายในโบสถ์ อนุญาตเฉพาะกรณีพิเศษโดยได้รับอนุญาตเจ้าเจ้าอาวาส

9. ไม่อนุญาตให้คู่แต่งงาน ใช้โบสถ์ เป็นสถานที่ ถ่ายภาพ Pre-Wedding ในทุกกรณี

10. นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะถ่ายภาพโบสถ์ เพื่อประกอบการทำรายงาน หรือเพื่อทำโครงการทางการศึกษา มีแนวปฏิบัติดังนี้

     10.1 ทำหนังสือขออนุญาต ดังรายระเอียด ตามข้อ 6

     10.2 ปฏิบัติตน ตามระเบียบข้อ 7

     10.3 โบสถ์ให้บริการ เอกสาร ข้อมูล เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา และประวัติความเป็นมา ขอได้ที่สำนักงานของทางโบสถ์

     10.4 หากต้องการขอสัมภาษณ์พระสงฆ์ ให้ทำหนังสือขออนุญาต ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ พร้อมระบุหัวข้อที่จะสัมภาษณ์

 

ดาวน์โหลดระเบียบการ

ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาต