Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 5 guests and no members online

2014-02-09 เกลือและแสงสว่าง

เกลือและแสงสว่าง

                    พิธีศีลล้างบาปในอดีต นอกจากลำดับพิธีต่างๆตามขั้นตอนแล้ว ยังมีพิธีสำคัญ 2 อย่างคือ พิธีรับเกลือ และพิธีรับแสงสว่าง พิธีรับแสงสว่างยังคงเก็บรักษาไว้อยู่ในพิธีล้างบาปในปัจจุบัน ส่วนพิธีรับเกลือนั้นถูกตัดออกไปนานแล้ว

“ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน”

          “ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก”

คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่พระเยซูเจ้าทรงกำชับกำชา ให้บรรดาศิษย์ทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงจัง

เราแต่ละคนเริ่มต้นการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้านับตั้งแต่วันแรกของการรับศีลล้างบาป ศีลล้างบาปถ่ายเทชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเรา และ นับตั้งแต่วันนั้น คริสตชนทุกคนถูกเรียกร้องให้เจริญเติบโตในชีวิตฝ่ายจิต หรือ ชีวิตที่มีความสนิทสัมพันธ์กับองค์พระเยซูคริสตเจ้า

การมีชีวิตที่มีความสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูคริสตเจ้าอย่างแท้จริง จะสามารถทำให้ผู้นั้นกลายเป็นเกลือดองแผ่นดินและเป็นแสงสว่างส่องโลก

กระบวนการของการเป็นเกลือดองแผ่นดินนั้น เรียกร้องสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เกลือนั้นต้องสลายตัวของมันเอง เพื่อให้น้ำเกลือแทรกซึมเข้าไปในเนื้ออาหารที่เกลือจะดองรักษาไว้

คริสตชนจะไม่สามารถเป็นเกลือดองแผ่นดินได้เลย ถ้าคริสตชนนั้น ดำเนินชีวิตแบบไม่ยอมย่อยสลายตัวตนของตนเอง คริสตชนที่ยึดมั่นในตัวตน ในฐานะ อำนาจ สิ่งที่ตัวเองมีและเป็น รวมทั้งสิ่งที่ตัวเองครอบครอง หรือ คิดจะครอบครอง อีกทั้งยังพยายามหาสิ่งเหล่านั้นมาพอกพูนตัวเอง คริสตชนผู้นั้นจะไม่สามารถเป็นเกลือของพระเยซูคริสตเจ้าได้เลย แม้แต่น้อยนิด

ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกนึกถึงตัวเอง จงแบกไม้กางเขนของตน (ตัดใจ) และติดตามเรา (ปฏิบัติ ตามคำสอนและตัวอย่างชีวิตของพระเยซู)” (มัทธิว 16:24)

อย่างนี้จึงจะเป็นเกลือได้

นักบุญเทเรซา แห่ง อาวีลา สอนเรื่องการสลายตัวตนของเรา ในหนังสือปราสาทแห่งจิต ในบทที่พูดถึง ปราสาทหลังที่ 5 บทที่ 2 ท่านสอนให้เราทำตัวเหมือนหนอนไหม ที่กำลังเปลี่ยนตัวเองเป็นผีเสื้อ หนอนไหมนั้นต้องผ่านกระบวนการลอกคราบตัวเอง คือการเปลี่ยนตัวตนจากหนอนเป็นผีเสื้อ มีการสลัดตัวตนเก่าทิ้ง เพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นตัวตนใหม่ของผีเสื้อ กระบวนการลอกคราบต้องใช้ความพยายาม และมีความเจ็บปวดแฝงอยู่

การพยายามเปลี่ยนชีวิตของคริสตชน หรือการสลายตัวตนเก่าของคริสตชนก็เช่นเดียวกัน ต้องใช้ความพยายาม + ความเจ็บปวด

แสงสว่าง หรือ เทียน ก็เช่นเดียวกัน ใช้กระบวนการเดียวกับเกลือ เทียนจะส่องสว่างได้ก็ต่อเมื่อเทียนนั้น เผาตัวของมันเอง นี่ก็เป็นกระบวนการสลายตัวตน อีกเช่นเดียวกัน

จนถึงวันนี้ให้เราลองถามตัวเราเองว่าเราเป็นแสงสว่างและเกลือแล้วหรือยัง? หรือเรายังคงพยายามรักษาตัวตนและสถานะภาพของเราอยู่? ถ้าเป็นอย่างนั้นตัวเราก็ยังเหมือนเดิม คือ ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร นับตั้งแต่วันรับศีลล้างบาป และ สังคมโลกก็ยังเหมือนเดิม คือ ไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หรือ ซ้ำร้ายกลับเลวลงไปมากกว่าเดิม