Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 10 guests and no members online

2013-11-24 กระแสเรียก

สวัสดีครับ

สัปดาห์ละครั้ง อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่34 ในเทศกาลธรรมดาสมโภชพระเยซูเจ้าแห่งสากลจักรวาลและยังเป็นวันที่พระศาสนจักรเชิญเราให้คิดถึงกระแสเรียกจึงอยากจะพูดถึงกระแสเรียกเป็นพิเศษในวันนี้

กระแสตามพจนานุกรมหมายถึงเส้น, สายหรือจะหมายถึงการไหลไป, แนวทาง... ก็ได้เช่นกระแสน้ำหมายถึงการไหลของน้ำกระแสของประชาชนหมายถึงแนวความคิดความนิยมของประชาชนเป็นต้น

เรียกแปลว่าออกชื่อส่งเสียงให้มาหา... เมื่อรวมกันเป็นคำว่ากระแสเรียกจึงน่าจะมีความหมายว่าเป็นการออกชื่อออกเสียงให้หมายสำคัญให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมในแนวทางในหนทางที่ได้กำหนดไว้...

เมื่อนำคำนี้มาใช้ในมิติทางศาสนาจึงเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นการเรียกของพระเป็นเจ้าทรงเรียกคนใดคนหนึ่งให้มาเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชให้ทำงานเป็นพิเศษในการนำพระวาจาและพระพรความรักของพระองค์ไปยังมนุษยชาติเหมือนกับที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าข้าวที่จะเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด(ลก. 10:2)

ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าบรรดาพระสงฆ์และนักบวชได้รับ“กระแสเรียก” จากพระเป็นเจ้าเพื่อมาทำงานตามที่พระองค์ทรงมอบหมายอย่างไรก็ตามพระองค์ทรงมิได้ให้ทุกคนที่เรียกมาเป็นพระสงฆ์หรือนักบวช  เราจึงพบว่ามีหลายคนที่ได้รับการเรียกคือการให้เข้าบ้านเณรเข้าอารามเป็นเณรเป็นผู้ฝึกหัดและในที่สุดพระองค์จะทรงเลือกบางคนและต้องถือว่าเป็นจำนวนเพียง15-20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ได้รับเลือก

อย่างไรก็ตามเราก็เชื่อว่าพระองค์ทรงมอบหน้าที่ให้กับผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมาอยู่ในบ้านเณรหรือในอารามระยะหนึ่งด้วยเหมือนกันเราจึงเห็นหลายๆคนแม้ออกจากบ้านเณรจากอารามก็ยังคงทำงานในนาของพระองค์ด้วยการสอนคำสอนช่วยงานวัดสังกัดกลุ่มองค์กรต่างๆทำงานประกาศพระวาจาของพระองค์อยู่อย่างเข้มแข็ง... จึงต้องถือว่าพวกเขาเหล่านั้นก็มีกระแสเรียกด้วยเหมือนกันแม้จะไม่ใช่เป็นพระสงฆ์หรือนักบวชก็ตาม

วันนี้จึงอยากจะขอให้พี่น้องทุกท่านภาวนาเป็นพิเศษสำหรับกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเพราะท่ามกลางกระแสโลกที่มาแรงถ้าไม่ช่วยกันกระแสเรียกจะถูกกลืนโดยกระแสโลกไปก็ได้...  สวัสดีครับ