Get Adobe Flash player

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 8 guests and no members online

ถ้า

    

ถ้าคุณยืมมา                            (จงคืน)

ถ้าคุณทำพัง                            (จงซ่อม)

ถ้าคุณรู้แล้ว                            (ปล่อยมัน)

ถ้าคุณต้องการ                        (ร้องขอ)

ถ้าคุณใช้                                (ทำให้สะอาด)

ถ้าคุณใส่                                (แขวนไว้ที่เดิม)

ถ้าคุณทำผิดพลาด                    (แสดงความรับผิดชอบ)

ถ้าคุณเชื่อ                           (คุณจะประสบความสำเร็จ)

ถ้าเป็นเจ้าของ                        (จงปกป้อง)

ถ้ามี                                        (จงแบ่งปัน)

ถ้าคุณรักใครสักคน                  (จงแสดงออก)