Assumption Cathedral

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

ประกาศ จากอาสนวิหาร

ประชาสัมพันธ์

1. อาสนวิหารจัดการเตรียมจิตใจและสร้างบรรยากาศโอกาสพระคริสตสมภพ ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วม วจนพิธีกรรมเพื่อเตรียมจิตใจ พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ บริเวณด้านหน้าอาสนวิหาร หลังมิสซาวันอาทิตย์รอบเย็น
– วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2023
– วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2023
– วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2023
2. การต้อนรับพระกุมารที่บ้าน เพื่อเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ พี่น้องที่ประสงค์ต้อนรับพระกุมารที่บ้าน โปรดแจ้งความประสงค์ที่สํานักงานวัด โดยสามารถระบุวัน/เวลาที่สะดวกได้ระหว่างวันที่ 4 – 22 ธันวาคม (ยกเว้นวันอาทิตย์)
3. เชิญชวนพี่น้องจัดมุมคริสต์มาสที่บ้านของตนเอง โดยให้สมาชิกในบ้านร่วมกันตกแต่งสร้างบรรยากาศคริสต์มาสที่บ้าน และแบ่งปันภาพถ่ายเพื่อรับของขวัญพิเศษจากทางวัด (มีบริการจำหน่ายรูปปั้นพระกุมารและครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าวัด)
4. ในโอกาสวันพระคริสตสมภพทางอาสนวิหารได้จัดกิจกรรมรื่นเริง และเกมการกุศลต่างๆ จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมสนับสนุนของรางวัล และบัตรเล่นเกมคริสตมาสแฟร์ (จำหน่ายราคาใบละ 20 บาท หรือ เล่มละ 200 บาท) ได้ที่สำนักงานวัด

ประกาศแต่งงาน

1. นายสกาย ศิรสิทธิ์วัฒนา & มารีอา รัชกร วรพนิต
จะเข้าพิธีสมรสในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
2. ยอแซฟ ศุภวัตร์ อังกุรวิโรจน์ & เทเรซา อิสรีย์ วิธีธรรม
จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
3. เบญจมิน รณรงค์ ลิวิกร & นางสาวมิชาดา สมประกิจ
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
4. ฟรังซิสเซเวียร์ ดนัย เลี้ยงตระกูล & นางสาวมุกตา กิตติชัยอุดมเดช
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
5. ปีเตอร์ พอล นพดล ชัยสิทธิมงคล & แมรี่แอน ณัฐกฤตา ชาญเดช
จะเข้าพิธีสมรสในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
6. Guillermo Hernandez JR. & Gionna Jimenez Cabrera
จะเข้าพิธีสมรสในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.30 น.
7. นายปิยชัย ลอตระกูล & มารีอา มักดาเลนา ชื่นจิต เจริญพงศ์ชัย
จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
8. ฟรังซิสโก ปณิธิ อานาภรณ์ & มารีอา ณิชารีย์ โมราวรรณ
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
9. ยอแซฟ กฤตกร ธีมะสมบัติ & นางสาวธารญา อันตรเสน
จะเข้าพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

ข้อคิดดีๆจาก สารวัด ...

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

2023-11-26 บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์นี้เป็นวันสมโภชพระเยซูคริสตเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เป็นภาพเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจและมองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายของโลก พระองค์คือผู้มีอำนาจสูงสุดในอาณาจักรพระเจ้า ทรงอยู่ในสถานะเป็นกษัตริย์ที่จะปกครองดูแลประชากรทุกคนในอาณาจักรของพระองค์ เราเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสุดท้ายของโลก เรื่องที่มีความสำคัญต่อเราทุกคนก็คือ การปรากฏตัวต่อหน้าพระเจ้าเพื่อรับการพิพากษา พระเจ้าจะทรงพิจารณาชีวิตของแต่ละคน ประทานรางวัลตอบแทนความดี

อ่านต่อ »

คิดสักนิดสะกิดใจ

2023-11-26 ข้อคิดดีๆ

บทอ่านจากหนังสือกล่าวถึงการภาวนาโดยออริเจ็น พระสงฆ์พระอาณาจักรของพระองค์จงมาถึงตามพระวาจาของพระผู้ไถ่ของเรา “อาณาจักรของพระเป็นเจ้ามิได้มาถึงตามแบบที่เราจะเห็นได้ ไม่มีใครจะพูดได้ว่า ดูซิ อยู่นี่แล้ว หรือ อยู่นั่นแน่ะ เหตุว่าอาณาจักรของพระเป็นเจ้าอยู่ในเราเอง พระวาจาของพระเจ้าอยู่ใกล้เรามาก

อ่านต่อ »