Assumption Cathedral

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

ประกาศ จากอาสนวิหาร

ประชาสัมพันธ์

1. กำหนดการเดินรูป 14 ภาค ตลอดเทศกาลมหาพรต วันเสาร์ เวลา 16.30 น. ภาษาไทย(งดการสวดสายประคำ) วันอาทิตย์ เวลา 11.30 น. ภาษาอังกฤษ และ เวลา 16.30 น. ภาษาไทย
2. ขอเชิญสภาภิบาลประชุมพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บ้านพักพระสงฆ์
3. ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง ครบรอบปีที่ 10 แห่งสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023 เวลา 17.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ (งดการเดินรูป)

 

ประกาศแต่งงาน

1. นายเศรษฐพร ศรีวิไล & มารีอา ณีรนุช บุญญานุวัตร
จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
2. นายกรณิศ ไชยชนะชมภู & มารีอา พรพิมล ปรีดิ์เปรม
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
3. Mr. Teo Kee Chung  & สเตฟานี ภคสร งานสุจริต
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
4. เบเนดิกต์ อรรถสิทธิ์ พรรักษมณี & นางสาวกมลวรรณ ศักดิ์ศรี
จะเข้าพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
5. นายปิยะบุตร อักษรชู & อันนา มนัญญา ศรีสวัสดิ์เพชร
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
6. นายภูมิ คุนผลิน & แอนนา เจนจิรา วิกิตเศรษฐ
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

ข้อคิดดีๆจาก สารวัด ...

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

2023-03-12 บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

ทุกๆ วันมีเรื่องราวมากมายที่อยู่ในความสนใจของผู้คนในสังคม ฝุ่นละอองเล็กๆที่ล่องลอยอยู่ในอากาศที่เรียกว่า PM 2.5 มีการรายงานข่าวทุกเช้าว่าในจังหวัดต่างๆ ตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยมีบริเวณใดที่มีค่าฝุ่นละอองในอากาศเป็นสถิติเพื่อการระมัดระวังตัว เราไม่เคยคิดล่วงหน้ามาก่อนว่าฝุ่นละอองจะกลายเป็นมลพิษในอากาศ และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา

อ่านต่อ »

คิดสักนิดสะกิดใจ

2023-03-12 ข้อคิดดีๆ

บทอ่านจากคำบรรยายพระวรสารนักบุญยอห์น โดยนักบุญออกัสติน พระสังฆราชหญิงชาวสะมาเรียเดินมาตักน้ำ“หญิงคนหนึ่งเดินมา” นางเป็นรูปแบบของพระศาสนจักร นางยังไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรม แต่นางจวนจะเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว ความชอบธรรมของนางเกิดจากการสนทนา เวลานางเดินมา นางยังโง่ นางมาพบพระคริสตเจ้า

อ่านต่อ »