Assumption Cathedral

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

ประกาศ จากอาสนวิหาร

ประกาศอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1.อาสนวิหารอัสสัมชัญขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาและรับพรพระสงฆ์ใหม่คณะพระมหาไถ่ (คุณพ่อแอนโทนี่ ปฏิพล ทรัพย์อนันต์ชัย(อดีตผู้ช่วยพิธีกรรมอาสนวิหารอัสสัมชัญ) ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021 เวลา 08.30 น. (มิสซารอบอื่นมีตามปกติ)
2.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาครบรอบการถวายอาสนวิหารฯ และการลงคะแนนโหวตข้อเสนอซีนอดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2021 เวลา 16.30 น. (งดมิสซารอบ 17.00 น.)
3.อาสนวิหารอัสสัมชัญขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาและรับพรพระสงฆ์ใหม่ (คุณพ่อเปโตร กิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ และ คุณพ่อเปโตร สมศักดิ์ ตู้สำราญ) ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2021 เวลา 08.30 น. (มิสซารอบอื่นมีตามปกติ)

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

 1. ตรีวารพระคริสตสมภพ ช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ ทางวัดจะจัดตรีวารเพื่อเตรียมจิตใจและสร้างบรรยากาศพระคริสตสมภพในวันอาทิตย์ที่ 5,12 และ 19 ธันวาคม 2021 หลังมิสซารอบเย็น (เวลาประมาณ 18.00 น.) โดยจะมีวจนพิธีกรรมเตรียมจิตใจสั้นๆ ดนตรี และกิจกรรมเล็กน้อยบริเวณด้านหน้าอาสนวิหาร จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน และพี่น้องที่สนใจสมารถมาร่วมได้
 2. กำหนดการพิธีกรรมช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพและปีใหม่
  – วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2021 เวลา 22.00 น. สมโภชพระคริสตสมภพ (มิสซากลางคืน) มีดนตรีและกิจกรรมสร้างบรรยากาศตั้งแต่เวลา 18.00 น.
  – วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2021 สมโภชพระคริสตสมภพ (มิสซากลางวัน) มิสซาภาษาไทย เวลา 09.00 น. / English Mass 10.30 hrs.
  – วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2021 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หลังมิสซารอบ 08.30 น. มีอวยพรเด็กๆ
  – วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2021 วันส่งท้ายปีเก่า เวลา 21.30 น. อวยพรศีลมหาสนิท และ เวลา 22.00 น.มิสซาบูชาขอบพระคุณ
  – วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2022 วันขึ้นปีใหม่ สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า มิสซาภาษาไทย เวลา 09.00 น. / English Mass 10.30
  3. มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ เวลา 22.00 ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2021 จำเป็นต้องมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งทางวัดขอให้สิทธิ์เข้าร่วมกับพี่น้องที่มาร่วมมิสซาวันอาทิตย์ที่วัดอัสสัมชัญเป็นประจำก่อน โดยแจ้งชื่อพร้อมเบอร์โทรหรือไลน์ติดต่อ และจำนวนบัตรที่ต้องการ (ครอบครัวละไม่เกิน 4 ใบ) กับเจ้าหน้าที่หรือผ่านทางไลน์ @AssumptionBKK สามารถจองได้จนกว่าจะเต็มจำนวนที่นั่ง
  พี่น้องที่จองบัตรไว้จะสามารถรับบัตรได้ด้วยตนเองเท่านั้น ในวันอาทิตย์ที่ 12 และ 19 ธันวาคม ส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรสามารถร่วมมิสซาได้บริเวณด้านหน้าอาสนวิหาร

วิธีการจองที่นั่งออนไลน์: แอดไลน์ @Assumptionbkk และ พิมพ์ “christmas” (ไม่ต้องมีเครื่องหมายคำพูด)
เงื่อนไขการจองและรับบัตรที่นั่ง
1. จำกัดจำนวนครอบครัวละไม่เกิน 4 ที่นั่ง
2. ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ หรือทางไลน์ ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
3. ทางวัดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากพบว่า
– มีการจองด้วยชื่อเดียวกันหรือบุคคลในครอบครัวเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง
– ซื้อขายบัตรร่วมพิธี หรือนำไปเรียกผลประโยชน์จากบัตร
– หากที่นั่งเต็ม จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่จองเร็วกว่าก่อน
– หากไม่มารับบัตรในวัน/เวลาที่แจ้งไว้ ทางวัดขอยกเลิกการจอง

ประกาศแต่งงาน

1. นายมงคล ภควัตโชติ & มารีอา ปานรดา จงประกายทอง
จะเข้าพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
2.นายสิระ หงษ์มังกร & เทเรซา รัสวดี ควรทรงธรรม
จะเข้าพิธีสมรสในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
3.นายเดชพล มาประเสริฐ & เทเรซา ธริดา ธนะคุ้มชีพ
จะเข้าพิธีสมรสในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
4.ยวงบัปติสต์ อติเดช พงศ์หว่าน & แคทเธอรีน นิอร วินารักษ์วงศ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันพฤหัสฯที่ 2 ธันวาคม 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
5.วินเซนต์เดอปอล ทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล & เซซีเลีย ขวัญชนก เตชะวิจิตร์
จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
6.นายวรปรัชญ์ ชุตินธรานนท์ & เทเรซา วริศรา วิภามาส
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
7.วาเลนตินุส ณัฐภัทร พรหมเจียม & มารีอา มักดาเลนา มาลัยวรรณ ยิ่งสูง
จะเข้าพิธีสมรสในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
8.นายชลมิตร ทิพย์สิงห์ & เทเรซา ฐิติวรรณ ทวีรัตนผล
จะเข้าพิธีสมรสในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
9.นายชลันธร ชีช้าง & อันนา พรทิพย์ โสภาเจริญสกุล
จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
10.ยอห์น บัปติสต์ ปรเมษฐ์ บุญฐี & เทเรซา ศิรินภา เหลืองรุ่งนภา
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
11.นายสิทธิกร เบญจวณิชย์โรจน์ & มารีอา สุธิมา มีสมกลิ่น
จะเข้าพิธีสมรสในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
12.Henricus Henry Sia & มารีอา พัชรามล ศิริอำพันธ์กุล
จะเข้าพิธีสมรสในวันพฤหัสฯที่ 16 ธันวาคม 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

ข้อคิดดีๆจาก สารวัด ...

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

2021-11-28 ข้อคิดประจำวันอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี C

ข้อคิดประจำวันอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ปี Cลก 21: 25-28, 34-36…จงระวังให้ดี อย่าปล่อยใจของท่านให้หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานรื่นเริง ความเมามายและความกังวลถึงชีวิตนี้…วันนั้นจะมาถึงอย่างฉับพลัน…ท่านทั้งหลายจงตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด

อ่านต่อ »

คิดสักนิดสะกิดใจ

2021-11-28 ข้อคิดดีๆ

วันอาทิตย์ 28 พฤศจิกายน 2021 เตรียมรับเสด็จ 1บทอ่านจากคำสอนของนักบุญซีริล แห่งเยรูซาเล็ม พระสังฆราชการเสด็จมาสองครั้งของพระคริสตเจ้าเราไม่ได้ประกาศถึงการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าเพียงครั้งเดียว แต่ครั้งที่สองด้วย และรุ่งโรจน์กว่าครั้งแรกมาก

อ่านต่อ »