Assumption Cathedral

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

ประกาศ จากอาสนวิหาร

ประชาสัมพันธ์

1. ขอเชิญสภาภิบาลประชุมพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บ้านพักพระสงฆ์
2. สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีอาเศียรวาท และพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2024 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
3. พี่น้องที่สนใจเรียนคำสอนผู้ใหญ่ทั้งเพื่อเตรียมเป็นคริสตชน หรือทบทวนความรู้คำสอน โดยจะเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00–12.00 น. และสำหรับคำสอนเด็ก เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท–ศีลกำลัง เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 น.

ประกาศแต่งงาน

1. นายวันชนะ เกษมสันต์ ณ อยุธยา & มารีอา วรกนก เปล่งแสงทิพย์
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
2. Anthony Thomas Yanez & Laia Gamell Devesa
จะเข้าพิธีสมรสในวันอังคารที่ 30 ก.ค. 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ(วัดน้อย) เวลา 14.00 น.
3. อันเดร คชา โรซาร์พิทักษ์ & นางสาวพรไพลิน ศรีสุขธนกุล
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
4. นายปุณณวิช ไหมบุญแก้ว & โรซาแห่งลีมา พิมพ์ปภา นิตโย
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
5. ยวงบอสโก กฤษสิทธิ์ วารินทร์ & มีเรียม วณิชา เอี่ยมธงชัย
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

ข้อคิดดีๆจาก สารวัด ...

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

2024-07-14 บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

สวัสดีครับ พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้พวกเรามีโอกาสต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ทั้ง 2 องค์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทางวัดได้ติดต่อขอให้คุณพ่อมาถวายมิสซา เพื่อพวกเราจะได้ร่วมใจกับคุณพ่อขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ได้ทรงคุ้มครอง ดูแลและช่วยให้คุณพ่อทั้งสองได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ การที่คนใดคนหนึ่งได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ถือว่าเป็นพระพรและพระเมตตาของพระ ที่ยอมรับมนุษย์คนนั้นให้ร่วมทำหน้าที่พระสงฆ์

อ่านต่อ »

คิดสักนิดสะกิดใจ

2024-07-14 ข้อคิดดีๆ

“ทรงกำชับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วย นอกจากไม้เท้าเท่านั้น”พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์สิบสองคนเข้ามาพบและส่งเขาออกไปเป็นคู่ๆ (มก 6:7) ภายหลังเมื่อบรรดาศิษย์สิบสองคนนี้กลับมานักบุญมาระโกจะเรียกพวกเขาว่า “อัครสาวก” (apostles ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า apostellein แปลว่าถูกส่งออกไป)การที่พระเยซูเจ้าส่งพวกเขาออกไปเป็นคู่ๆ

อ่านต่อ »