Assumption Cathedral

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

ประกาศ จากอาสนวิหาร

ประชาสัมพันธ์

1. อาสนวิหารอัสสัมชัญขอต้อนรับ บราเดอร์ภานุพันธ์ นิโรภาส (สังฆมณฑลจันทบุรี) และบราเดอร์เจริญ ดอยเจ๊ะ (สังฆมณฑลเชียงใหม่) ที่จะมาช่วยงานอภิบาลในปีการศึกษา 2024 นี้
2. อาสนวิหารอัสสัมชัญขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาโมทนาคุณพระเจ้า และรับพรจากพระสงฆ์ใหม่ คือ คุณพ่อมาร์โก อิทธิศักดิ์ กิจสกุล และคุณพ่อเปาโล ภควัต หยึกประเสริฐ จะมาถวายมิสซาแรกที่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2024 มิสซาเวลา 08.30 น.
3. พี่น้องที่สนใจเรียนคำสอนผู้ใหญ่ทั้งเพื่อเตรียมเป็นคริสตชน หรือทบทวนความรู้คำสอน โดยจะเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00–12.00 น. และสำหรับคำสอนเด็ก เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท–ศีลกำลัง เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.00 น. สามารถแจ้งความประสงค์ได้กับเจ้าหน้าที่ หรือทางไลน์ @AssumptionBKK (เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2024)

ประกาศแต่งงาน

1. Mr. Wee Loong & เทเรซา จุติมา บุญยิ่งยงสถิตย์
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 09.00 น.
2. เปโตร ปพน พรหมมนตรี & มารีอา มิสกมาลย์ ศิริเศรษฐวงศ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
3. นายสรวิศ เหลืองกาญจนา & อักแนส ธนัญญา แสวงหาบุญ
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
4. Vladimir Erwin Thaman & Fidelia Sheiren Felicia Jaya
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
5. โทมัส กิตติพัฒน์ ชัยคุณแสง & โจนออฟอาร์ค กรกนก สุวรรณ
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
6. เปโตร นิพนธ์ จิตปัญโยยศ & เทเรซา กัลกัตตา นิพา เชื้อบริบูรณ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
7. ยอแซฟ ภาณุวัฒน์ พาราพันธกุล & นางสาวอิชยา ศิริคง
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
8. เบเนดิกต์ วิทวัส พันธ์พานิช & นางสาวศริญญา เอื้อพูนวิริยะ
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
9. นายวันชนะ เกษมสันต์ ณ อยุธยา & มารีอา วรกนก เปล่งแสงทิพย์
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2024 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

พี่น้องที่สนใจเรียนคำสอนผู้ใหญ่ทั้งเพื่อเตรียมเป็นคริสตชน หรือทบทวนความรู้คำสอน โดยจะเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00–12.00 น. (เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2024) สามารถกรอกใบสมัครได้ที่  https://forms.gle/j4YxHkGaEbMGDVhd6

ข้อคิดดีๆจาก สารวัด ...

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

2024-06-09 บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

สวัสดีครับ พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่เราคิดถึงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เป็นความศรัทธาของบรรดาคริสตชน ตั้งแต่ดั้งเดิมมีการกำหนดวันฉลองพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็น วันศุกร์ที่ 3 หลังจากวันฉลองเปนเตกอสเตหรือวันสมโภชพระจิตเจ้า ซึ่งโดยปกติแล้ว วันฉลองนี้มักจะตกอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน

อ่านต่อ »

คิดสักนิดสะกิดใจ

2024-06-09 ข้อคิดดีๆ

ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา?พระเยซูเจ้ากล่าวประโยคนี้เมื่อมีคนมาบอกพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” (มก 3:32)หากมองเพียงคำพูดนี้โดยปราศจากบริบทอื่นๆ ดูเหมือนว่าเป็นพระเยซูเจ้ากำลังดูหมิ่นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์ แต่ทว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้ทำเป็นไม่รู้จักมารดาและพี่น้องของพระองค์ หากแต่พระองค์กำลังอธิบายความหมายของสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าว่า “ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”

อ่านต่อ »