Assumption Cathedral

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

คลิกที่ภาพเพื่อไปที่แบบฟอร์มรับสมัคร

ประกาศ จากอาสนวิหาร

ประชาสัมพันธ์

1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี การอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราช แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมถึงครบรอบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล ของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 สามพราน โอกาสนี้ขอเชิญพี่น้องได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยการเขียนคำอวยพรแด่พระคุณเจ้า ได้ที่บริเวณด้านหน้าวัด
2. พี่น้องที่สนใจเรียนคำสอนผู้ใหญ่ทั้งเพื่อเตรียมเป็นคริสตชน หรือทบทวนความรู้คำสอน สามารถแจ้งความประสงค์ได้กับเจ้าหน้าที่ หรือทางไลน์ @AssumptionBKK โดยจะเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00–12.00 น. (เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2023)
3. ตั้งแต่วันอาทิตย์ปัสกาเป็นต้นไป พี่น้องสามารถนำถุงผ้าและกระปุกมหาพรต มาส่งคืนได้ที่คุณพ่อประจำอาสนวิหารทุกท่านหรือในถุงทาน

 

 

ประกาศแต่งงาน

1. เปาโล ต่อศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร & นางสาวจิรญา บุญญเศรษฐ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.30 น.
2. นายศุภสัณห์ กมลนิธิ & มารีอา กษมา สุวรรณโพธิ์คำ
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
3. นายปราชญ์ ลิ้มวรนันท์ & มารี-เทเรซ สิรีธร รุ่งอรุณไทยกุล
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
4. นายชัยวิวัฒน์ วัฒนเกษตรกุล & มารีอา ชนุตม์พร ศรีสาครสุข
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
5. นายธนิก วลีอิทธิกุล & แบร์นาแด๊ต มนนิกา ชูติกมลธรรม
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
6. ยอแซฟ อรรถสิทธิ์ เหล่ามิตรอนันต์ & นางสาวศิริเนตร ดีประเสริฐ
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2023 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

ตารางมิสซา Mass

ข้อคิดดีๆจาก สารวัด ...

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

2023-05-21 บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

วันนี้เป็นวันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ เป็นเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งสำหรับบรรดาอัครสาวก ได้เห็นและเป็นพยาน ในพระวรสารนักบุญลูกาได้เล่าไว้ว่า พระเยซูเจ้าทรงพาบรรดาอัครสาวกไปใกล้หมู่บ้านเบธานี ทรงยกพระหัตถ์อวยพระพร ขณะที่ทรงอวยพระพร พระองค์ทรงแยกไปจากเขา และทรงถูกนำขึ้นสู่สวรรค์ เรื่องราวของพระเยซูเจ้าที่บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่การบังเกิดเป็นมนุษย์

อ่านต่อ »

คิดสักนิดสะกิดใจ

2023-05-21 ข้อคิดดีๆ

บทอ่านจากบทเทศน์ โดยนักบุญออกัสติน พระสังฆราชไม่มีผู้ใดขึ้นสวรรค์ได้นอกจากผู้ที่ได้ลงมาจากสวรรค์ในวันนี้พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของเราเสด็จขึ้นสวรรค์ ให้เรายกจิตใจของเราขึ้นไปกับพระองค์ จงฟังคำของท่านอัครสาวกเปาโล ท่านกล่าวว่า “หากท่านกลับมีชีวิตขึ้นมากับพระเยซูคริสตเจ้าแล้ว จงปักใจอยู่กับสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระคริสตเจ้าประทับเบื้องขวาพระเป็นเจ้า

อ่านต่อ »