Assumption Cathedral

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

ประกาศ จากอาสนวิหาร

ประชาสัมพันธ์

  1. อาสนวิหารอัสสัมชัญจะจัดตรีวารเพื่อเตรียมจิตใจและสร้างบรรยากาศพระคริสตสมภพ 4 อาทิตย์ โดยเริ่มวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน, 4, 11 และ 18 ธันวาคม 2022 หลังมิสซารอบเย็น (เวลาประมาณ 18.00 น.) โดยจะมีวจนพิธีกรรมเตรียมจิตใจสั้นๆ ดนตรี และกิจกรรมเล็กน้อยบริเวณด้านหน้าอาสนวิหาร จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน และพี่น้องที่สนใจสมารถมาร่วมได้

 

ประกาศแต่งงาน

1. นายรวินทร์ อิสริยาพันธุ์ & มารีอา วันวิสาข์ ตันติสุข
จะเข้าพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
2. นายภากร อำไพพรรณ & เทเรซา เปมิกา อาภรณ์รัตน์
จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
3. ยอแซฟ รัฐนนท์ หิรัญญการ & มารีอา ดารณี ปรมัตถ์วิโรจน์
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
4. นายมณเฑียรทอง อุ่นพิชัย & คาธารีนา รติรัตน์ ทรัพย์สินกีรติ
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
5. นายชานนท์ โพธิ์รุ่ง & มาเรีย อรนิสถ์ เจริญทองตระกูล
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
6. นายอรรถพล ว่องกุศลกิจ & มารีอา ธารพร โศภิษฐ์พงศธร
จะเข้าพิธีสมรสในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
7. ยอแซฟ อภิสิทธิ์ อังครัตนพิชัย & นางสาวกฤติมา ศุภกิจเจริญ
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
8. เปาโล สรภูมิ ชมไพศาล & นางสาวสุดา ฉวีพันธ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.30 น.
9. นายจิรายุ สัมฤทธิ์ & เทเรซา สรัลชนา วิบูลศักดิ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
10. กาเบรียล ชวลิต ชูทอง & เอลีซาเบธ พลอยวริณ โรจนถาวรกูล
จะเข้าพิธีสมรสในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
11. นายณกิศ สนประเสริฐ & มารีอา ทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล
จะเข้าพิธีสมรสในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

ข้อคิดดีๆจาก สารวัด ...

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

2022-11-13 บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

เมื่อพี่น้องมาร่วมพิธีบูชามิสซาก็มักจะได้ยินพระสงฆ์พูดในตอนเริ่มพิธีว่าสัปดาห์นี้เป็นวันฉลอง วันสมโภชอะไร หรือบางทีก็บอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่ของเทศกาลธรรมดา ก็เพื่อต้องการบอกว่า เราอยู่ ณ จุดใดของปีพิธีกรรมหรือปีของพระศาสนจักร ในรอบหนึ่งปีพระศาสนจักรจะนำเรื่องราวของพระเยซูเจ้า เหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของพระองค์ ตั้งแต่เกิดจนสิ้นพระชนม์เพื่อนำเราให้คิดคำนึงและดำเนินชีวิตไปกับเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูเจ้า

อ่านต่อ »

คิดสักนิดสะกิดใจ

2022-11-13 ข้อคิดดีๆ

บทอ่านจากคำบรรยายเพลงสดุดี โดยนักบุญออกัสติน พระสังฆราชเราอย่าได้ขัดขวางการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ เพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลัวการเสด็จมาครั้งที่สอง“บรรดาต้นไม้ในป่าจะยินดีปรีดาเฉพาะพระพักตร์พระเป็นเจ้า เพราะพระองค์ เสด็จมาพิพากษาโลก” พระองค์ได้เสด็จมาแล้วครั้งแรก และพระองค์จะเสด็จมาอีก ในการเสด็จมาครั้งแรก พระองค์เองได้ทรงประกาศในพระวรสารว่า

อ่านต่อ »