Assumption Cathedral

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

ประกาศ จากอาสนวิหาร

ประกาศอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1. ขอเชิญสภาภิบาลทุกท่านประชุมพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บ้านพักพระสงฆ์
2. ขอเชิญพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาส “สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ” ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2022 เริ่มสวดสายประคำเวลา 16.00 น. และ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 17.00 น. โดยคุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ อุปสังฆราช
3. ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาค เพื่อซื้อข้าวสารมอบให้ ศูนย์อบรมเด็กชาวเขา แม่ปอน จ.เชียงใหม่ (ข้าวกระสอบละ 1,500 บาท) สามารถรับซองได้ด้านหน้าวัด และส่งกลับคืนได้ที่คุณพ่อประจำวัดอัสสัมชัญทุกท่าน หรือใส่ทางถุงทานวัด
4. พี่น้องที่สนใจเรียนคำสอนผู้ใหญ่ทั้งเพื่อเตรียมเป็นคริสตชน หรือทบทวนความรู้คำสอน สามารถแจ้งความประสงค์ได้กับเจ้าหน้าที่ หรือทางไลน์ @AssumptionBKK โดยจะเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00–12.00 น. (เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2022)

ประกาศแต่งงาน

1. นายสฐาพร นวนสำเนียง & มารีอา กอเรตตี นันท์นภัส สันติสุขวงศ์โชติ
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
2. นายราชมงคล พึ่งเจริญ & อันนา สุภาภรณ์ พันวิลัย
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
3. Tomasz Marcin Ruchalowski & ริต้า นาถนัดดา รักยุทธ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
4. นายประธาน ภัทรชัยวงศ์ & มารีอา วิชุดา แสงตะวัน
จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

ข้อคิดดีๆจาก สารวัด ...

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

2022-07-31 บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์แรกของเดือนจะมีพิธีศีลล้างบาปให้กับเด็ก เด็กในความหมายตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุประมาณ 7-8 ขวบ ที่วัดอัสสัมชัญกำหนดให้มีพิธีโปรดศีลล้างบาปให้กับเด็กๆ พิธีโปรดศีลล้างบาปจัดขึ้นในระหว่างมิสซาเพื่อทุกคนจะได้ร่วมแสดงความเชื่อและความยินดีกับครอบครัวของผู้รับศีลล้างบาป ที่วัดของเราจะมีผู้มาขอรับศีลล้างบาปเสมอ จะเว้นระยะไปบ้างช่วงที่ผ่านมา จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พี่น้องที่เคยมีความตั้งใจจะพาลูกหลานมารับศีลล้างบาป

อ่านต่อ »

คิดสักนิดสะกิดใจ

2022-07-31 ข้อคิดดีๆ

บทอ่านจากเริ่มต้นจดหมายที่เชื่อว่าเป็นของนักบุญบารนาบัสความหวังในชีวิตนิรันดรเป็นจุดเริ่มและจุดจบความเชื่อของเรา………………………………………………………………………สวัสดี ลูกที่รักทั้งหลาย เดชะพระนามพระเจ้าผู้ทรงรักเรา สันติสุขจงมีแก่ท่านทุกคนพระเป็นเจ้าประทานพระพรนานัปการแก่พวกท่าน ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเหลือล้น กับชุมชนอันศักดิ์สิทธิ์และมีเกียรติของพวกท่าน พวกท่านได้รับพระหรรษทาน ซึ่งเป็นพระคุณของพระจิตเจ้าอย่างอุดมบริบูรณ์ โดยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมีหวังในความรอดของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ

อ่านต่อ »