Assumption Cathedral

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

ประกาศ จากอาสนวิหาร

ประกาศอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1.อาสนวิหารอัสสัมชัญ ขอต้อนรับ บร.ฤทธิกรณ์ เวหาภูจันทร์ สามเณราลัยแสงธรรม ปี.7 สังกัดสังฆมณฑลเชียงราย สำหรับช่วยงานอภิบาล ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
2.อาสนวิหารอัสสัมชัญขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาและรับพรพระสงฆ์ใหม่ (คุณพ่อยอห์น บอสโก รัฐพล งามอัชฌา, คุณพ่ออันเดร ธนบูรณ์ พูนผล,คุณพ่อยอแซฟ ณัฐชัย อิ่มไพร และ คุณพ่อมัทธิว สาโรช เมธีพิทักษ์กุล) ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2022 เวลา 08.30 น. (มิสซารอบอื่นมีตามปกติ)
3.โอกาสปีครอบครัว และ ครบรอบชุมชนความเชื่อ 200 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ ขอเชิญคู่สมรสทุกคู่ร่วมรื้อฟื้นคำสัญญาการแต่งงาน ในมิสซารอบ 08.30 ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน คู่สมรสที่เข้าร่วมทุกคู่จะได้รับใบประกาศจากทางเขต (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้กับเจ้าหน้าที่ หรือที่สำนักงานวัด)
4.ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาค เพื่อซื้อข้าวสารมอบให้ ศูนย์อบรมเด็กชาวเขา แม่ปอน จ.เชียงใหม่ (ข้าวกระสอบละ 1,500 บาท) สามารถรับซองได้ด้านหน้าวัด และส่งกลับคืนได้ที่คุณพ่อประจำวัดอัสสัมชัญทุกท่าน หรือใส่ทางถุงทานวัด
5.พี่น้องที่สนใจเรียนคำสอนผู้ใหญ่ทั้งเพื่อเตรียมเป็นคริสตชน หรือทบทวนความรู้คำสอน สามารถแจ้งความประสงค์ได้กับเจ้าหน้าที่ หรือทางไลน์ @AssumptionBKK โดยจะเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00–12.00 น. (เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2022)

ประกาศแต่งงาน

1.นายวริทธิ์ เมฆอรียะ & อันนา ประกายดาว ทัศนีศรีวงศ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
2.Phillip Vu Manh Phi Chung & มารีอา กอแรตตี กลิ่นผกา พลจางวาง
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
3.เยราร์ด สุทธิศักดิ์ อภิชนรัตนกร & นางสาวอริญช์อารดา พฤกษ์พิทักษ์กุล
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
4.Julius Shawn Iok Hui Teo & นางสาวปุณฑริกา แสนฤทธิ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
5.นายธนพงศ์ ชูสุข & เทเรซา ศิริขวัญ จันทรนิเวศน์
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

ข้อคิดดีๆจาก สารวัด ...

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

2022-06-26 บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

การเรียนคำสอนคือการเรียนเพื่อรู้จักพระเจ้า จะได้มีความรักและมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าและพบแนวทางในการดำเนินชีวิต การเรียนคำสอนเพื่อกลับใจเป็นคริสตชนมีรูปแบบและวิธีการต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปยุคตามยุคสมัย ก่อนหน้านี้จะใช้วิธีการท่องจำ มีการตั้งคำถามและมีคำตอบที่จะต้องจำขึ้นใจ เช่น มีการตั้งคำถามว่าพระเจ้าเป็นใคร ศีลศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอะไร บาปคืออะไรคำถามแบบนี้จะมีคำตอบชัดเจน

อ่านต่อ »

คิดสักนิดสะกิดใจ

2022-06-26 ข้อคิดดีๆ

บทอ่านจากบทเทศน์ โดยพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6เราประกาศพระคริสตเจ้าแก่ทั่วโลก“วิบัติแก่ข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศพระวรสาร” เพราะพระคริสตเจ้าเอง ได้ทรงส่งข้าพเจ้ามาเป็นสาวกและเป็นพยานของพระองค์ ยิ่งภาระหน้าที่นั้นอยู่ห่างไกล และยากลำบาก “ความรักซึ่งข้าพเจ้ามีต่อพระเจ้า ก็ยิ่งเร้าใจ”

อ่านต่อ »