Assumption Cathedral

อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ

ประกาศ จากอาสนวิหาร

ประกาศอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1.อาสนวิหารอัสสัมชัญ ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส หิรัญสมโภช 25 ปี ชีวิตสงฆ์ คุณพ่ออันแซล์ม อดิศักดิ์ กิจบุญชู, คุณพ่อยอแซฟ ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี, คุณพ่อยอห์น บอสโก สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา, คุณพ่อฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร, คุณพ่อเปโตร ธนากร เลาหบุตร และ คุณพ่อ ฟรังซิส เซเวียร์ อภิเดช สุภาจักร์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022 เวลา 08.30 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
2.ตั้งแต่วันอาทิตย์ปัสกาเป็นต้นไป พี่น้องสามารถนำถุงผ้าและกระปุกมหาพรต มาส่งคืนได้ที่คุณพ่อประจำอาสนวิหารทุกท่านหรือในถุงทาน
3.เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิดขณะนี้อยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง ขอพี่น้องทุกท่านได้รักษาสุขภาพและปฏิบัติตามมาตรการณ์สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
-พี่น้องที่มีความเสี่ยง มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หรือยังไม่ได้รับวัคซีน ขอความกรุณาร่วมมิสซาทางออนไลน์เพื่อป้องกันการระบาดของโรค
-พี่น้องที่มาร่วมมิสซาที่วัด ต้องลงทะเบียนที่จุดคัดกรองก่อนทุกครั้ง นั่งรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธี

ประกาศแต่งงาน

1.Dewaele Emmeric Pierre Roger & นางสาวสุนิสา ปัญญาทอง
จะเข้าพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
2.อันตน ศิระ ศิริชัย & นางสาวเกวลิน ทรัพยสิทธิ
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
3.เปโตร กัน โภคทวี & นางสาวขนิษฐา เจริญรักษ์ภักดี
จะเข้าพิธีสมรสในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
4.นายกิตติโชติ ศุภกำเนิด & อันนา ณิชาภา สุรสิทธิ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.
5.เกเบรียล ศุภสิน ลิ้มเจริญ & นางสาวนภัสสร ปลิดทุกข์ภัย
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
6.เปาโล พัชร แสงสวัสดิ์ & นางสาวเจิมขวัญ จันทวงศ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
7.นายพีรพล จันทรอินทร & มารีอา ธนภรณ์ เนื่องพลี
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
8.แอนโทนี่ บรรณกร นันทวิสัย & นางสาวณัฏฐ์สุมน ปิญชรฉัตรคุปต์
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

ข้อคิดดีๆจาก สารวัด ...

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

2022-04-24 ข้อคิดอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ปี C

ข้อคิดอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ปี Cยน 20:19-31…โทมัสตอบว่า “ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ และไม่ได้เอานิ้วแยงเข้าไปที่รอยตะปู และไม่ได้เอามือคลำที่ด้านข้างพระวรกายของพระองค์ ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเป็นอันขาด…

อ่านต่อ »

คิดสักนิดสะกิดใจ

2022-04-24 ข้อคิดดีๆ

บทอ่านจากบทเทศน์ โดยนักบุญออกัสติน พระสังฆราชการบังเกิดใหม่ในพระคริสตเจ้าลูกที่รักในพระคริสตเจ้า พ่อขอพูดกับพวกเธอ ซึ่งพึ่งเกิดใหม่ด้วยศีลล้างบาป ลูกทั้งหลายเป็นลูกที่เกิดใหม่ของพระศาสนจักร เป็นของประทานของพระบิดา เป็นผู้พิสูจน์ว่า พระศาสนจักรผู้เป็นมารดากำลังผลิดอกออกผล พวกลูกทุกคนผู้ยึดมั่นในพระเป็นเจ้า

อ่านต่อ »