Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 9 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1. อาสนวิหารอัสสัมชัญจะมีพิธีรับศีลล้างบาปและศีลกำลัง สำหรับเยาวชนและผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนคำสอนศาสนาคริสต์(คำสอนผู้ใหญ่) ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 รอบมิสซาเวลา 08.30 น.

2. ตารางเวลาถ่ายทอดสดมิสซาดังนี้ วันจันทร์-วันเสาร์ รอบ 06.00 น. และ 17.15 น.วันอาทิตย์ รอบ 08.30 น., รอบ 10.00 น. และ 17.00 น. โดยเข้าไปที่ Youtube >>> Search:Assumption mass

3. พี่น้องสามารถนำถุงผ้ามหาพรตมาส่งคืนได้ที่คุณพ่อประจำอาสนวิหารทุกท่านหรือในถุงทาน

ประกาศแต่งงาน

1. เปาโล มาดสัมฤทธิ์ พสุภา & นางสาวประไพพรรณ ฝูงวานิช

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2. นายภาณุพงศ์ คงเสถียรกุล & มารีอา จันทร์ฉาย สุวรรณโยค

จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

3. นายยศยุทธ วิเศษรัตน์ & มารีย์ มักดาเลนา ธนาภา ภูมิดิษฐ์

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

4. ยอแซฟ วีริศ ใจจงรักษ์ & นางสาวมิตราภรณ์ เลขบวรวงค์

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

5. นายปิโยรส ตั้งธรรมธิติ & เมรี่ แอน มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

 

           .................................................................................................................

 

18 พฤษภาคม 2020

 

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง "มาตรการ" และ "แนวทางภาคปฏิบัติ" เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก

อาสนวิหารอัสสัมชัญจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านดังนี้

(1) ทางอาสนวิหารจะเปิดให้พี่น้องเข้าร่วมพิธีมิสซาได้ตั้งแต่

      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ รอบ 06.00 น. และ 17.15 น.

      วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2020 รอบ 17.00 น.

      วันอาทิตย์ที่ 24พฤษภาคม 2020รอบมิสซาดังนี้ รอบ 08.30น. และ 17.00น. ภาษาไทย  รอบ 10.00น. ภาษาอังกฤษ

(2) สวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธีกรรม

(3) การเข้าร่วมพิธีจะต้องผ่านจุดคัดกรองและการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง โดยขอให้พี่น้องเผื่อเวลาสำหรับการคัดกรอง

(4) อาสนวิหารมีบริการเจลแอลกอฮอลล์ สำหรับพี่น้องบริเวณจุดคัดกรอง

(5) ทางอาสนวิหารจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีภายในอาสนวิหาร รอบละไม่เกิน 150คน และอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีได้เพียงครั้งเดียว

(6) งดการเข้าเยี่ยมชมวัดแบบทั่วไปและการเข้ามาสวดภาวนา (นอกเวลามิสซา)

(7) งดกิจกรรมอื่นๆ จนกว่าสถานการณ์ปกติ

 

จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่าน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

.อาสนวิหารอัสสัมชัญ.

 

                                                                                                                                                                                                  

 

May 18, 2020

 

With the reopening of churches during this time of Covid-19 emergency, Bangkok Archdiocese released a document (16th May 2020), giving Measures and Practical Guidelines for Catholics attending mass.  In line with this, Assumption Cathedral publishes these guidelines, asking for your kind cooperation in keeping to the following:

(1) The Cathedral will be open for public masses on

       Saturday, 23rd May 2020 at 5 p.m. and

       Sunday 24th May 2020 at 8.30 a.m., 10am (English) and 5 p.m.

(2) Being a public assembly, everybody is to wear a face mask within the church.

(3) There will be check points for checking your temperature on entry. All are asked to fully cooperate with this.  Please allow time for this screening.

(4) Alcohol gel will be made available at all entry points.

(5) Within social distancing guidelines, there is only space inside the Cathedral for up to a maximum of 150 people to attend each mass.

(6) The faithful are to join only one mass per day.

The cathedral will not be open outside mass time for visiting and personal prayer.

No other church activities are to be held until the present emergency situation is finished. 

 

For the safety of all, your full cooperation is requested and please respect all required guidelines. 

(Any changes to these guidelines will be announced as they happen.)

 

.Assumption Cathedral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation