Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 18 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาโอกาสครบรอบ 350 ปี การสถาปนามิสซังสยาม (มิ.ย. 1669–มิ.ย. 2019) “วันปีติสุข 350 ปี”ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2019 เวลา 19.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี

2. ขอเชิญพี่น้องร่วมจาริกสู่อยุธยา...บ้านแรกของความเชื่อ โอกาสฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ วัดยอแซฟ อยุธยา ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2019 เวลา 08.00 น. กิจกรรมฐานส่งเสริมความศรัทธา และ เวลา 10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ 

3. เปิดเรียนคำสอน เยาวชนและผู้ใหญ่ ที่สนใจเรียนคำสอนศาสนาคริสต์ รวมทั้งคริสตชนที่ยังมิได้รับศีลกำลัง เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 30มิถุนายน 2019และสำหรับคำสอนเด็ก เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท–ศีลกำลัง เวลา 09.00-09.45น. และ เวลา 10.00 -11.00น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 7กรกฎาคม 2019ติดต่อ สำนักงานวัด โทร. 0-2234-4592, 0-2234-8556 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. วัดในเขตปกครอง เขต 1 จะมีจัดอบรมผู้ช่วยพิธีกรรม ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 9.00-12.00 น. วัดเซนต์หลุยส์ เด็กๆช่วยพิธีคนใดสนใจ สามารถลงชื่อได้ที่สำนักงานวัด

5. กลุ่มวินเซนต์เดอปอล วัดอัสสัมชัญจะไปเยี่ยมบ้านเด็กคอมโมนิต้า และบ้านผู้สูงอายุ ลำไทร ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019 พี่น้องท่านใดสนใจอยากร่วมกิจกรรมหรือบริจาคสิ่งของ แจ้งเจตจำนงได้ที่สำนักงานวัด

ประกาศแต่งงาน

1. ดอมินิก ซาวีโอ นพดล สุขเกษม & นางสาวศิรัญญา บุญมานะรักษ์

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่8 มิถุนายน2019 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา13.00 น.

2. นายพงษ์ณัฐธนา วงศ์เดชสกุล & มารีอา พรรวินท์ กระทอง

 จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่9 มิถุนายน2019 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา13.00 น.

3. นายจิรัสย์ สำราญสวัสดิ์ & เวโรนิกา ธนิตาภรณ์ พรภคเมธี

 จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่15 มิถุนายน2019 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา10.00 น.

4. นายวยุษฎิ์ เคหสุขเจริญ & มารีอา อังเยลา ญาณินท์ เลิศสุทธิรัศมีวง

 จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่15 มิถุนายน2019 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา13.00 น.

5. ดอมินิก หฤษฎ์ แสงดี & นางสาวนันท์นภัส บุญมา

 จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่16 มิถุนายน2019 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา13.00 น.

6. เปโตร กอบกัญจน์ คงศุภลักษณ์ & นางสาวปวรวรรณ บุปผา

 จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่29 มิถุนายน2019 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา10.00 น.


 

 

พี่น้องสามารถรับชมถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณทุกเช้าวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.00น.

ณ วัดน้อยอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยเข้าไปที่ youtube และพิมพ์คำว่า Assumption Mass

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation