Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

  • 2019-10-27 ข้อคิดวันอาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ปี C

    ข้อคิดวันอาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา ปี C ลก18: 9-14...คนเก็บภาษีกลับไปบ้านได้รับความชอบธรรมแต่ชาวฟาริสีไม่ได้รับ...เพราะว่าผู้ใดที่ยกตนขึ้นจะถูกกดให้ต่ำลงผู้ใดที่ถ่อมตนลงจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น ...

    Read More...

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 25 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1. เนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019 อาสนวิหารอัสสัมชัญมีกิจกรรม เดิน-วิ่งมินิมาราธอน “ก้าวที่ 100 อาสนวิหารอัสสัมชัญ” เวลา 05.00 น. จึงของดมิสซารอบ 07.00 น.

2. ขอเชิญร่วมมิสซาปิดเดือนแม่พระ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019 เวลา 17.15 น.(เริ่มสวดสายประคำเวลา 16.45 น.)

3. วันศุกร์ต้นเดือนที่ 1 พฤศจิกายน 2019ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท และรับพรศีลมหาสนิท เวลา 18.30น. และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00น. (งดมิสซา 17.15น.)

4.ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาโอกาส“วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับในวันเสาร์ที่2 พฤศจิกายน2019 เวลา17.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

5. ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาค เพื่อซื้อข้าวสารมอบให้ ศูนย์อบรมเด็กชาวเขา แม่ปอน จ.เชียงใหม่(ข้าวกระสอบละ 1,500บาท) สามารถรับซองได้ด้านหน้าวัด และส่งกลับคืนได้ที่คุณพ่อประจำวัดอัสสัมชัญทุกท่าน หรือใส่ทางถุงทานวัด

ประกาศแต่งงาน

1. นายธีรสิทธิ์ ปิติศุภนนท์ & อันนา ธนาทรัพย์ ศรีสุวงศ์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

2. นายมรุพัชร จำนงค์วงศ์ & เซซีลีอา วรพร พุ่มเล็ก

   จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

3. เปาโล วีร์ สิรสุนทร & นางสาวศศิพร มีวงศ์อุโฆษ

   จะเข้าพิธีสมรสในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

4. นายคุณาธิป ปี่ทอง & เทเรซา ชามาศ ชีวะปรีชา

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

5. มาร์ติน กานต์ กิจเจริญ & ซีซิเลีย พรพิมล เฟื่องฟุ้ง

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

6. นายนรินทร์พันธ์ ภู่พวง & เทเรซา ฉัตรแก้ว ตรีนิกร

   จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

7. คาลวิน กวิน สืบสายหาญ & นางสาวปิยนุช บางเลี่ยม

   จะเข้าพิธีสมรสในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

8. เปโตร รัชพล อนันตวัฒน์ & นางสาวฐิตวรรณ สิริฉัตรพิชัย

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

9. นายพฤฒา เตชะวณิช & อักแนส อิกษณา ภาระนันท์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่16 พฤศจิกายน2019 ณอาสนวิหารอัสสัมชัญเวลา 13.00 น.

10. นายธัชชัย เนื่องศรี & มารีอา วิภาสินี เนียรนาทตระกูล

   จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

 

พี่น้องสามารถรับชมถ่ายทอดสดพิธีบูชาขอบพระคุณทุกเช้าวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.00น.

ณ วัดน้อยอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยเข้าไปที่ youtube และพิมพ์คำว่า Assumption Mass

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation