Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 12 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

 

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1. ฉลองวัด 2020

    -ขอเชิญพี่น้องร่วมเตรียมจิตใจ(เอกวาร) ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020 โดยคุณพ่อยอแซฟ ประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย(โอกาสบวชครบรอบ 50 ปี) รอบมิสซา 08.30 น. (รอบมิสซาอื่นๆ มีตามปกติ)

    -ขอเชิญพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาส “สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ”(ฉลองภายใน)ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020เริ่มสวดสายประคำเวลา16.00 น.และ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 17.00 น. โดยคุณพ่อยอแซฟ อนุชาไชยเดช(โอกาสบวชครบรอบ 25 ปี)

     -อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญร่วม “สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ” และพิธีบวชพระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020 พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีบวชพระสงฆ์ เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน (งดมิสซา 08.30 น.) ส่วนรอบ 07.00 น. (ภาษาไทย) และ รอบ 17.00 เป็นมิสซาภาษาอังกฤษมีตามปกติ

2. เปิดเรียนคำสอน เยาวชนและผู้ใหญ่ ที่สนใจเรียนคำสอนศาสนาคริสต์ รวมทั้งคริสตชนที่ยังมิได้รับศีลกำลัง เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020และสำหรับคำสอนเด็ก เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท–ศีลกำลัง เวลา 10.00-11.00น. รอบภาษาไทย และ เวลา 11.00-12.00น. รอบภาษาอังกฤษ เริ่มวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020ติดต่อสำนักงานวัด โทร. 0-2234-4592, 0-2234-8556 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ตารางเวลาถ่ายทอดสดมิสซาดังนี้ วันจันทร์-วันเสาร์ รอบ 06.00 น. และ 17.15 น.วันอาทิตย์ รอบ 07.00 น., รอบ 08.30 น., รอบ 10.00 น. และ 17.00 น. โดยเข้าไปที่ Youtube >>> Search:Assumption mass

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

1. ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ของ  สังฆานุกร ดอมินิกโก ซาวีโอ อวิรุทธ์ พันธ์ขาวสัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพรานและสังฆานุกร เปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี สัตบุรุษวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ(ปากลัด)รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ (พี่น้องท่านใดพบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งได้ที่พระสงฆ์ทุกท่าน)

ประกาศแต่งงาน

1. ฟรังซิสโก ณัฐพล ปรีชาวุฒิ & นางสาววินิทร ผ่องใส

จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 14.00 น.

2. เปาโล ณัฐ วิกิตเศรษฐ & นางสาวณัฐชัญญา มหัทธนะพันธุ์

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2020 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

           .................................................................................................................

 

18 พฤษภาคม 2020

 

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่อง "มาตรการ" และ "แนวทางภาคปฏิบัติ" เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก

อาสนวิหารอัสสัมชัญจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านดังนี้

(1) ทางอาสนวิหารจะเปิดให้พี่น้องเข้าร่วมพิธีมิสซาได้ตั้งแต่

      วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ รอบ 06.00 น. และ 17.15 น.

      วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2020 รอบ 17.00 น.

      วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2020 รอบมิสซาดังนี้ รอบ 07.00 น., 08.30น. และ 17.00น. ภาษาไทย  รอบ 10.00น. ภาษาอังกฤษ

(2) สวมหน้ากากอนามัยตลอดพิธีกรรม

(3) การเข้าร่วมพิธีจะต้องผ่านจุดคัดกรองและการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง โดยขอให้พี่น้องเผื่อเวลาสำหรับการคัดกรอง

(4) อาสนวิหารมีบริการเจลแอลกอฮอลล์ สำหรับพี่น้องบริเวณจุดคัดกรอง

(5) ทางอาสนวิหารจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีภายในอาสนวิหาร รอบละไม่เกิน 222 คน และอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีได้เพียงครั้งเดียว

(6) งดการเข้าเยี่ยมชมวัดแบบทั่วไปและการเข้ามาสวดภาวนา (นอกเวลามิสซา)

(7) งดกิจกรรมอื่นๆ จนกว่าสถานการณ์ปกติ

 

จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่าน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

.อาสนวิหารอัสสัมชัญ.

 

                                                                                                                                                                                                  

 

May 18, 2020

 

With the reopening of churches during this time of Covid-19 emergency, Bangkok Archdiocese released a document (16th May 2020), giving Measures and Practical Guidelines for Catholics attending mass.  In line with this, Assumption Cathedral publishes these guidelines, asking for your kind cooperation in keeping to the following:

(1) The Cathedral will be open for public masses on

       Saturday, 23rd May 2020 at 5 p.m. and

       Sunday 24th May 2020 at 07.00 a.m., 08.30 a.m., 10.00 a.m. (English) and 5 p.m.

(2) Being a public assembly, everybody is to wear a face mask within the church.

(3) There will be check points for checking your temperature on entry. All are asked to fully cooperate with this.  Please allow time for this screening.

(4) Alcohol gel will be made available at all entry points.

(5) Within social distancing guidelines, there is only space inside the Cathedral for up to a maximum of 222 people to attend each mass.

(6) The faithful are to join only one mass per day.

The cathedral will not be open outside mass time for visiting and personal prayer.

No other church activities are to be held until the present emergency situation is finished. 

 

For the safety of all, your full cooperation is requested and please respect all required guidelines. 

(Any changes to these guidelines will be announced as they happen.)

 

.Assumption Cathedral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation